شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

 

ساختمان، معماری، سازه، تاسیسات

        عنوان پروژه کارفرما سال شروع گالری تصاویر
  • طراحی، نظارت و مدیریت ساخت مجتمع مسکونی "آپادانا"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان سپهسالار، زیربنا 1140 متر مربع، 5 سقف سازه بتنی
خصوصی  1396
  • طراحی، نظارت و مدیریت ساخت مجتمع مسکونی "حسابی"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان ولیعصر، زیربنا: 850 متر مربع، 5 سقف سازه بتنی
خصوصی 1396
  • طراحی، نظارت و مدیریت ساخت مجتمع مسکونی "مرداویج"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان فرایبورگ، زیربنا 1120 متر مربع، 6 سقف سازه بتنی
خصوصی 1397
  • طراحی و مدیریت ساخت نوسازی و زیباسازی مجتمع مسکونی پزشکان، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان مشتاق، 6 بلوک 17 طبقه 224 واحدی
خصوصی 1397

         

برخی از دیگر پروژه های معماری  

        عنوان پروژه

کارفرما

سال شروع

 

  • طراحی فاز یک و دو مجتمع مسکونی خمینی شهر، اصفهان

خصوصی              

1397

راه، حمل و نقل و ترافیک  

        عنوان پروژه

کارفرما

سال شروع

  • مطالعات فاز اجرایی مسیرهای دوچرخه منطقه 5 اصفهان

شهرداری اصفهان              

1395