شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

شما می توانید برای ارتباط با ما از طریق ایمیل یا تماس با همکاران( شماره های ذکر شده) یا مراجعه ی حضوری تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی واحد 127.


دفترطراحی: اصفهان، خیابان فرایبورگ، کوچه ی 20، پلاک 11.

تلفن:  36690996-031

ایمیل: rahbonradis@gmail.com 

 

روابط عمومی:

شفیعیون 09132155563

صبوحانیان 09133708613