شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

 

ساختمان، معماری، سازه، تأسیسات

 

        عنوان پروژه 

 کارفرما

سال انجام

گالری

پروژه

 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه ساختمان مسکونی "فارابی"، زیربنا: 1015 متر مربع، محل پروژه: شهر اصفهان،خیابان آزادی، ساختمان 6 سقف با سازه بتنی
خصوصی 1390
 • مقاوم سازی لرزه ای ساختمان 7 سقف، محل پروژه: شهر تهران، خیابان میرداماد
خصوصی

1391

 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه ساختمان مسکونی "بهار آزادی"، متراژ: 1680 متر مربع، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان بهار آزادی
خصوصی 1391
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه ساختمان مسکونی "بهار"، متراژ: 980 متر مربع، ساختمان پنج سقف با سازه بتنی، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی
خصوصی 1392
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه بازسازی دفتر اداری فرشچیان، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان توحید
خصوصی 1392
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه بازسازی ساختمان مسکونی "مسرور"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان آبشار
خصوصی  1393
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه بازسازی دفتر اداری کارگذاری مشاوران سهام، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان چهارباغ بالا 
خصوصی 1393
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه مجتمع مسکونی "سرو"، متراژ: 1310 مترمربع، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان ملاصدرا جنوبی
خصوصی 1393
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه ساختمان مسکونی "ملاصدرا"، زیربنا: 1140 متر مربع، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان ملاصدرا، ساختمان شش سقف با سازه بتنی
خصوصی 1394
 • طراحی و نظارت بازسازی و زیباسازی محوطه و خوابگاههای دانشگاه صنعتی اصفهان  
دانشگاه صنعتی اصفهان 1394
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه بازسازی ساختمان مسکونی "جردن"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان مرداویج
خصوصی  1395
 • بازسازی و مقاوم سازی کارخانه ی ذوب چدن "کیمیا چدن سپاهان"، محل پروژه: شهر اصفهان، شهرک صنعتی جی، متراژ: 4000 متر مربع 
خصوصی 1395
 • طراحی، نظارت و مدیریت پروژه بازسازی ساختمان مسکونی "مهر"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان مهران
خصوصی 1396

برخی از دیگر پروژه های طراحی معماری  

        عنوان پروژه 

 کارفرما

سال انجام

گالری

پروژه

 • طراحی نقشه های معماری فاز یک و دو مجتمع مسکونی بهارستان، محل پروژه: اصفهان، شهر بهارستان
خصوصی 1390
 • طراحی میدان ورودی شهر بهارستان، اصفهان 
شهرداری بهارستان 1391
 • طراحی نقشه های معماری فاز یک و دو مجتمع مسکونی مشتاق، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان مشتاق
خصوصی 1392
 • طراحی نقشه های معماری فاز یک و دو فروشگاه دکوراسیون داخلی، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان شریف واقفی
خصوصی  1393
 • طراحی نقشه های معماری فاز یک و دو دفتر اداری شرکت آسیا گستر، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
خصوصی 1394
 • طراحی بازسازی سقف برج میلاد، محل پروژه: شهر تهران
برج میلاد 1394
 • طراحی معماری فاز یک و دو مجتمع مسکونی "سپهر"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان آبشار
خصوصی  1395
 • طراحی نقشه های معماری فاز یک و دو تاسیسات دوچرخه سواری دانشگاه صنعتی اصفهان، محل پروژه: شهر اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان 1395
 • طراحی المان های شهری، محل پروژه: شهرداری خمینی شهر
شهرداری خمینی شهر 1396
 • طراحی معماری فاز یک و دو مجتمع مسکونی "آزاده"، محل پروژه: شهر اصفهان، خیابان فارابی شمالی
خصوصی 1396

 

راه، حمل و نقل و ترافیک

        عنوان پروژه

کارفرما

سال انجام

 • تحلیل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفیت محورهای اصلی شبکه راه آهن
راه آهن جمهوری اسلامی ایران 1392
دانشگاه صنعتی اصفهان 1392
دانشگاه صنعتی اصفهان 1392
دانشگاه صنعتی اصفهان 1392
 • مطالعه ی ایمنی ترافیکی اتوبان کاشان-قم
اداره راه و ترابری استان اصفهان 1392
دانشگاه صنعتی اصفهان 1392
شهرداری اصفهان 1393
 • مطالعه‌ی مدیریت بحران ترافیک شهر اصفهان  
شهرداری اصفهان 1393
دانشگاه صنعتی اصفهان 1393
 • مطالعه ترافیکی و اقتصاد سنجی مسیر اتوبوس های دانشگاه
دانشگاه صنعتی اصفهان 1393
شهرداری اصفهان 1393
 • مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان: حمل و نقل همگانی
شهرداری اصفهان 1393
 • مطالعه کاربرد حمل و نقل هوشمند ITS در مهندسی بهره برداری اتوبوسرانی اصفهان
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 1393
دانشگاه صنعتی اصفهان  1393
 • مطالعه ی ترافیکی و اصلاح هندسی چهار راه پروین
شهرداری اصفهان 1394
 • مطالعات فاز اجرایی سیستم دوچرخه دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان  1394
 • مطالعات پارکینگ های دانشگاه صنعتی اصفهان 
دانشگاه صنعتی اصفهان 1394
شهرداری اصفهان 1394
 • مطالعات ترافیکی قبل از احداث سیستم اتوبوسرانی تندرو اصفهان (ساتا)
شهرداری اصفهان 1395
مرکز تحقیقات وزارت راه 1396