شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان» ثبت شده است

 مشاوران رادیس

 

دکتر محمد مهدی پوستین دوز

دکترای معماری، دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
مؤلف کتاب " گامی به سوی چگونگی معماری الهی"

 

اعضای هیت مدیره رادیس

دکتر علی شفیعیون

عضو و رئیس هیت مدیره

مشاهده رزومه

 مهندس محمد قدیری

عضو و نایب رئیس هیت مدیره

مشاهده رزومه

مهندس علی صبوحانیان

عضو هیت مدیره و مدیرعامل

مشاهده رزومه

مهندس مصطفی طوقی

عضو هیت مدیره و مدیر امور مالی و اداری

مشاهده رزومه


مدیران و کارشناسان ارشد رادیس

مهندس علی کمیلی

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه تربیت مدرس

مشاهده رزومه

مهندس مسعود محمدی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان

مشاهده رزومه

مهندس مهتاب صبوحانیان

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد

اسلامی واحد خوراسگان

مشاهده رزومه

مهندس فرشته قاسمیان

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد

اسلامی واحد خوراسگان

 مشاهده رزومه

مهندس ونوس عبدالهی

کارشناسی ارشد معماری،

دانشگاه هنر اصفهان

مشاهده رزومه

 

 

مهندس آرش قاسمیان

کارشناس ارشد مدیریت سوانح طبیعی از دانشگاه تهران

 مشاهده رزومه